De Cirkel

12 juni 2022

26e internationaal Penaltytoernooi

Geachte (sport)vrienden en vriendinnen,
 
Op 12  juni a.s. organiseren wij voor de zesentwintigste keer ons Internatio­naal Penaltytoernooi.
Graag willen wij u hiervoor uitnodigen.

Zowel de heren als de dames spelen in aparte poules.
 
Het evenement wordt gehouden op het terrein “De Wilgenspot” van SJB aan de Lage Mierdsedijk in Reusel.
Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per team;
Programmaboekjes worden uitgegeven na aanmelding wedstrijdsecretariaat  op de dag van het toernooi.
 
Per team minimaal 1 keeper en 5 spelers; meerdere teams inschrijven is natuurlijk ook mogelijk.
De minimum leeftijd is 16 jaar.
Aanvang van het toernooi is 09:30 uur. Aanwezig om 09:00 uur.
 
“ALCOHOL WORDT ALLEEN GESCHONKEN VANAF 18 JAAR MIDDELS LEGITIMATIE”
 
De inschrijving dient binnen te zijn  VÓÓR 24 april a.s.
Tevens verzoeken wij u vriendelijk om het inschrijfgeld over te maken, onder vermelding van de naam van je team, of contant te betalen.
Niet betaald is niet deelnemen.
Het inschrijfgeld moet worden overgemaakt op Iban- rekeningnummer NL 16 RABO 014.34.69.266
 
Bent u geïnteresseerd, stuur dan dit formulier zo spoedig mogelijk naar  info@svdecirkel.nl
 
Verder wensen wij u een spannend, succesvol, maar vooral een sportief ver­loop van het toernooi toe.
 
Met vriendelijke groeten, namens het Bestuur van S.V. de Cirkel.     

Inschrijving penaltytoernooi
€ 25,00